Staňte sa členom Allianz Clubu a vyťažte zo svojho poistenia maximum:

Náš systém výhod je prehľadný a férový.

Ako klient Allianz - Slovenskej poisťovne môžete získať tri úrovne prémiového členstva v Allianz Clube a z nich vyplývajúce nadštandardné služby a výhody. Úroveň vášho členstva závisí od počtu zmlúv, ktoré u nás máte uzatvorené.

Podrobnosti nájdete v podmienkach členstva.

Bronzový člen

 • 25 % zľava na krátkodobé cestovné poistenie (zľavu je možné využiť jednorazovo, najneskôr do 3 mesiacov od vzniku vášho členstva v Allianz Clube)
 • možnosť dohodnúť si osobné stretnutie na ktorejkoľvek pobočke
 • zľava na 1 novú poistnú zmluvu

Strieborný člen

 • 25 % zľava na krátkodobé cestovné poistenie (zľavu je možné využiť jednorazovo, najneskôr do 3 mesiacov od vzniku vášho členstva v Allianz Clube)
 • možnosť dohodnúť si osobné stretnutie na ktorejkoľvek pobočke
 • prednostné dovolanie sa na Infolinku bez čakania
 • zľava na 2 nové poistné zmluvy

Zlatý člen

 • 25 % zľava na krátkodobé cestovné poistenie (zľavu je možné využiť jednorazovo, najneskôr do 3 mesiacov od vzniku vášho členstva v Allianz Clube)
 • možnosť dohodnúť si osobné stretnutie na ktorejkoľvek pobočke
 • prednostné dovolanie sa na Infolinku bez čakania
 • garancia likvidácie škôd do 5 dní*
 • zľava na 3 nové poistné zmluvy

* Garantovaná doba vybavenia poistnej udalosti neživotného poistenia do 5 pracovných dní od doručenia posledného z dokladov potrebných k ukončeniu šetrenia poistnej udalosti, pričom za vybavenie poistnej udalosti sa považuje prijatie rozhodnutia o poskytnutí poistného plnenia alebo oznámenie o tom, že nevznikol nárok na plnenie. Poisťovateľ následne bezodkladne poukáže poistné plnenie, resp. zašle oznámenie o výsledku šetrenia.

Spoznajte výhody Allianz Clubu

Využívajte výhody Allianz Clubu a spoľahnite sa na naše rýchle a férové služby.
PREHRAŤ VIDEO